Okulary do pracy przy komputerze – refundacja

Refundacja okularów do pracy przy komputerze.

Jeśli pracujesz przed monitorem i nosisz okulary możesz ubiegać się u pracodawcy o refundację Twoich okularów. Suma refundacji i warunki jakie należy spełnić zależy od wewnętrznych regulacji w danej firmie dlatego dowiedz się czego będziesz potrzebować. Z pewnością pracodawca będzie potrzebował faktury. Salony Optyczne DP Optyk wychodzą swoim klientom na przeciw w tej kwestii. Wystawiamy faktury zarówno imienne jak i też na firmy. Jedyne co potrzebujemy to dokładne dane, które trzeba wpisać składając zamówienie. Inną rzeczą wymaganą przez pracodawcę jest konieczność wykonania badania u lekarza specjalisty (okulisty) i zaświadczenie stwierdzające konieczność używania okularów do pracy. Warunkiem ubiegania się o refundację jest długość pracy przy komputerze. Musisz spędzać przed ekranem połowę dobowego czasu pracy, czyli 4 godziny na 8 godzin pracy przy czym jako pracownika rozumie się każdą osobę zatrudnioną przez danego pracodawcę, czyli również praktykantów i stażystów. Nie jest tutaj istotny okres czasu przepracowany w danej firmie. Często pracodawca wymaga formalnego pisma-wniosku o dofinansowanie. Istotnym szczegółem jest, że refundacja obejmuje jedynie okulary przeznaczone do pracy. To znaczy, że jeśli potrzebujesz osobnych okularów do innych codziennych czynności – na nie zwrot nie będzie możliwy.

Warunki prawne

Przepisy BHP jasno określają obowiązki pracodawcy. W rozdziale IX, art. 2376 czytamy „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.” Ponadto możemy przeczytać Art. 215. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (…) oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy„

Jaką kwotę możemy otrzymać?

Przepisy nie regulują jednoznacznie wysokości kwoty dofinansowania. W związku z tym, każda firma może swobodnie regulować tę kwestię w dokumentach wewnętrznych. Jednakże pracodawca powinien ustalić zwrot na podstawie faktury albo określić limit, który będzie współmierny z cenami rynkowymi okularów korygujących. Kwota powinna pokryć koszty związane z robocizną i przygotowaniem odpowiednich okularów dla konkretnego pracownika. Każdy ma inną wadę i potrzebuje okularów dobranych indywidualnie. Nie oczekujmy jednak, że pracodawca zapłaci za każde okulary, które wybierzemy. Z doświadczenia wiem, że pracodawcy dają do dyspozycji pewną kwotę (faktura ma być na x zł) a resztę pracownik dopłaca sam.

Soczewki

A czy możemy ubiegać się o refundację soczewek kontaktowych na podobnej zasadzie co okularów? Tak, mówi o tym piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG: „Pracownik musi otrzymać specjalne okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, odpowiednie do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badania (…) okaże się to konieczne i kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok” Z powyższego zapisu wynika, że można ubiegać się również o refundację soczewek kontaktowych.

Jak Salon Optyczny DP Optyk pomoże Ci uzyskać refundację.

Kupując okulary w Salonie Optycznym DP Optyk i chcąc skorzystać z refundacji poinformuj nas, że będzie potrzebował fakturę. Wystawimy ją wg. Twoich potrzeb. Może to być faktura na pracodawcę, bądź imienna na Ciebie. Wszystko zależy od polityki wewnętrznej firmy. Zalecamy sprawdzenie jakie są wytyczne w Dziale Kadr w Twojego pracodawcy.