Pielęgnacja soczewek kontaktowych

Pielęgnacja soczewek kontaktowych

Jedno i dwustopniowe systemy pielęgnacyjne

Najnowocześniejsze systemy pielęgnacyjne, tzw. jednostopniowe, wykorzystują jeden wielofunkcyjny płyn spełniający funkcje czyszczenia, dezynfekcji i odbiałczania soczewek. Ten sam płyn służy jednocześnie do przechowywania soczewek.

Systemy dwustopniowe zawierają płyn do przechowywania, płyn do czyszczenia oraz tabletki do odbiałczania (raz w tygodniu).

Stwierdzono, że bardzo częstym źródłem zanieczyszczeń są nie wymieniane, czasami używane kilka lat, pojemniki, dlatego najlepszym rozwiązaniem stosowanym przez niektórych producentów jest sprzedaż kompletów: jeden płyn – jeden nowy pojemnik.

soczewki korekcyjne

Zawsze należy:

Umyć, wypłukać i wysuszyć ręce przed kontaktem z soczewkami lub okiem;

Używać tylko produktów przeznaczonych do dezynfekcji soczewek miękkich zgodnie z instrukcją producenta;

Przepłukać codziennie pojemnik na soczewki sterylnym roztworem i zostawić go otwartym do wyschnięcia.

Nigdy nie wolno:

Mieszać i stosować zamiennie produktów z różnych systemów pielęgnacyjnych.

Stosować wody bieżącej lub produktów przeznaczonych dla soczewek twardych do pielęgnacji soczewek miękkich.

Ponownie stosować raz użytej porcji płynu, a także płynu po terminie ważności.

Jak postępować z wyschniętą soczewką

Jeżeli po wyjęciu soczewki z oka pozostawi się ją nie zanurzoną w odpowiednim płynie, to może wyschnąć i stać się krucha. Należy ją wtedy po prostu wyrzucić lub starać się ponownie uwodnić. Jeżeli przylgnęła przy tym do przypadkowej powierzchni, przed oderwaniem należy ją polać sterylnym płynem.

Aby uwodnić soczewkę powtórnie należy:

obchodzić się z soczewką szczególnie delikatnie.

umieścić soczewkę w pojemniczku i zalać ją płynem stosowanym do płukania i przechowywania soczewek i pozostawić na co najmniej 30 minut (w tym czasie soczewka powinna ponownie stać się miękka).

wyczyścić i zdezynfekować soczewkę przed ponownym założeniem na oko.

Jeżeli soczewka nie daje oczekiwanego komfortu, nie powróciła do pierwotnego kształtu lub nadal pozostaje twarda, zdecydowanie należy ją wyrzucić i zastąpić nową.

Pływanie w soczewkach kontaktowych nieuchronnie wiąże się ze skażeniem bakteriami znajdującymi się w wodzie. Wystarczy 30 minut, aby na 97% soczewek znalazły się te same bakterie co w wodzie, niezależnie od materiału soczewki. Należy więc odradzać pacjentom pływanie w soczewkach, a jeśli już – to tylko w jednodniowych, zdjętych i wyrzuconych od razu po wizycie na pływalni.

Zbyt rzadka wymiana pojemniczków to kolejne zaniedbanie, powszechne wśród użytkowników soczewek kontaktowych. Znaczny odsetek pacjentów w ogóle nie czyści swoich pojemniczków, a wielu użytkowników używa wody z kranu w tym celu. Pojemnik powinno się wymieniać co 30 dni. Każdorazowo po umieszczeniu w nim soczewek musi zostać napełniony świeżym płynem.

Soczewki kontaktowe to produkty medyczne, nie jest więc wszystko jedno, jak pacjenci je noszą i jak je pielęgnują.

Stosowanie się do podstawowych zasad używania i pielęgnacji soczewek oraz odbywanie regularnych wizyt kontrolnych jest mądrą drogą do długotrwałego cieszenia się komfortem i doskonałą jakością widzenia.