Jak czytać recepty okularowe

Recepty okularowe

Coraz częściej się zdarza, że osoby po badaniu okulistycznym decydują się na zakup okularów przez internet. Jak najbardziej jest to możliwe należy jednak poprawnie odczytać i podać parametry soczewek abyśmy mogli je dla Państwa przygotować. Wszystkie recepty okulistyczne wyglądają dosyć podobnie i mają postać tabeli, w której zawarte są dane niezbędne do doboru i wyszlifowania odpowiednich soczewek. Chciałbym zwrócić również uwagę państwa na fakt, że oprócz oczywistych parametrów jak moc sferyczna czy cylinder soczewki mogą być dodatkowo wyposażone w różnego rodzaju powłoki podnoszące ich walory użytkowe. Np. powłoka zapobiegająca parowaniu, ułatwiająca czyszczenie, zapobiegająca odblaskom, utwardzająca, przyciemniająca, itp. O tych powłokach recepta nie mówi a warto je dodatkowo zamówić.

Co oznaczają poszczególne pola na recepcie okularowej?

Dal – część recepty, która odnosi się do szkieł minusowych lub plusowych a więc z przeznaczeniem dla osób z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością. W tym przypadku zamawiamy okulary do dali używane do codziennego chodzenia i użytku .

Bliż – część recepty w której zdefiniowane są parametry dla okularów do czytania lub pracy przy monitorze komputerowym a więc z przeznaczeniem dla osób mających nieostre widzenie z bliska. Okulary te służą głównie do czytania i pracy na odległość „wyciągniętych rąk”.

Sfera – określa moc i siłę soczewki. Wyrażona jest w dioptriach. Może przyjmować wartości ujemne („-“) i plusowe (“+”) w przypadku szkieł do dali oraz wartości dodatnie („+”), lub ujemne (“-“) w przypadku bliży.

Cylinder – parametr, który określa stopień korekcji astygmatyzmu. Korekcja astygmatyzmu, może występować zarówno przy dali jak i bliży a jego wartości mogą być ujemne jak i dodatnie. Cylinder określony jest z dokładnością do 0,25 dioptrii cylindrycznych.

Oś cylindra – podawana w stopniach od 0º do 180º w przypadku szkieł cylindrycznych. Niekiedy może być również zaznaczona na rysunku na recepcie.

Rozstaw źrenic (PD) – odległość pomiędzy źrenicami (dokładnie od środka źrenicy prawego oka do środka źrenicy lewego oka) podawana jest w milimetrach. Jeśli okulista nie poda jej na recepcie możliwe jest określenie PD przy pomocy linijki i drugiej osoby.

Poniżej znajduje się ilustracja, która odpowie na pytanie: “jak odczytać receptę na okulary?”